2017-08-25 10:55:20 | av: Andreas Söderqvist. Vinterdäckslagen bestämmer när det är dags att skifta däck. En personbil ska mellan 1 december till 31 mars ha 

7310

Här finns information om olika däcktyper, lagar och rekommendationer mm. Vilken typ av däck som du Sommardäck och Vinterdäck. Däckdimensioner; Utbyte 

Men även med dubbdäck har körsättet stor betydelse för trafiksäkerheten. Mer om hur du kollar lufttrycket här >> Tänk också på att det är bra att efterdra hjulbultarna efter fem till tio mils körning. Läs mer på Transportstyrelsens hemsida om lagar och råd kring däck. *Vinterväglag gäller om det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen.

Lagar om vinterdack

  1. Att gora i simrishamn barn
  2. Hur mycket skatt på lottovinst
  3. Teresa palmer husband
  4. Betala skatt i sverige

Enligt lagen ska vinterdäck  Vinterdäck till EG-typgodkänd personbil får dock vara dimensionerade för en högsta hastighet av minst 160 km/tim. Nationellt godkänd personbil, som tagits i bruk  1. Lagar och regler kring vinter- och dubbdäck. Krav på vinterdäck 1 december–31 mars. Vinterdäck, dubbade eller dubbfria, ska användas 1 december –  Lagar & Förordningar Regummerade däck; Vinterdäck med dubbar; Däck avsedda för hastigheter Greppet måste säkras med vinterdäck eller snökedjor För sommardäck är lagkravet 1,6 mm. För att inte äventyra din säkerhet råder vi dig att alltid byta dina däck vid ett mönsterdjup på 3mm för sommardäck och 5mm  Dubbdäck och friktionsdäck.

Vinterväglag definieras av att det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen.

Du måste använda vinterdäck vid vinterväglag under perioden 1 december till 31 mars. Du får använda dubbdäck under perioden 1 oktober till 15 april. Det är förbjudet att använda dubbdäck under perioden 16 april till 30 september om det inte är eller förväntas bli vinterväglag.

Mellan den 1 december och den 31 mars, är det lag på att använda vinterdäck om det är vinterväglag. Om särskilda villkor för parkering gäller på en plats som avses i första stycket gäller följande: 1. Avgift ska betalas på det sätt som anges på platsen och enligt angiven taxa.

Motivering. Enligt svensk lag ska vinterdäck användas på personbilar, lätta lastbilar och bussar med en totalvikt av högst 3,5 ton mellan 1december och 31 mars 

Lagar om vinterdack

Vinterdäck krävs på fordon under 3.5 ton under perioden 1 december-31 mars om det är vinterväglag. Med vinterväglag menas  När du kör personbil (klass I*), personbil klass II (husbilar) med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil samt lätt buss är det krav på vinterdäck eller likvärdig  Vinterdäcken kan vara dubbade eller dubbfria. Använder du dubbdäck ska dessa bytas till sommardäck senast 15 april. Odubbade friktionsdäck får du använda  Mönstret i dina vinterdäck bör ha minst 5 millimeters djup för att säkert klara vinterns alla utmaningar. Det gäller både dubbade och odubbade däck. Och de ska  Den nya vägtrafiklagen som trädde ikraft i juni medförde också ändringar i användningen av vinterdäck. Enligt lagen måste vinterdäcken från  Vinterdäcken ska på när det råder vinterväglag även utanför denna period, men det är ingen lag på det.

Lagar om vinterdack

Vid bostadsbebyggelse skall du anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att andra inte blir störda i onödan. Körning som är onödig och störande får inte förekomma där.
Konto 5460 eller 5410

Minsta mönsterdjup? Märkning av däcket samt vilka undantag för krav på vinterdäck finns det? Vinterdäck 1 december - 31 mars.

Dubbdäck (vinterdäck) är tillåtet att köra med till och med den 16  I de nordiska länderna måste bilisterna montera vinterdäck, enligt lag. Mellan den 1 december och den 31 mars i Sverige är det lag på att använda vinterdäck  Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) öppnar för att ändra lagen om vinterdäck.
Sfbok manga

Lagar om vinterdack


När det är dags att montera dina gamla sommarhjul, kontrollera först mönsterdjupet. Minsta lagliga mönsterdjup är 1,6 mm. Montera alltid de minst slitna däcken bak, oavsett om bilen är fram-, bak-, eller fyrhjulsdriven. Kör inte vidare på friktionsdäck eller dubbfria vinterdäck under sommaren.

Däck. Det är högtryck i däckverkstäderna. Senast  Den nya lagen betonar det egna ansvaret. Syftet med den nya vägtrafiklagen har varit att betona trafikantens eget ansvar i trafiken.


Plugga advokat

Herr talman! Jag tänker också prata lite grann om vinterdäck. Den 31 december-31 mars är det lag på att använda vinterdäck om det är vinterväglag. Dubbdäcken får användas från den 1 oktober till den 15 april. Det är lagligt att köra med dubbdäck efter den 15 april och före den 1 oktober om det befaras bli vinterväglag.

Ditt fordon ska ha vinterdäck från 1 december–31 mars, om det är vinterväglag. Dubbdäck är tillåtet 1 oktober – 15 april om det är eller befaras bli vinterväglag. Vinterväglag råder när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Vid bostadsbebyggelse skall du anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att andra inte blir störda i onödan. Körning som är onödig och störande får inte förekomma där.