Det betyder att ST-lastbilarna är lagliga på alla enskilda delar, som axeltryck, längd, höjd och bredd förutom att de överskrider den totala tillåtna fordonsvikten. Det är viktigt att 74-tons fordon kan köras på alla svenska vägar, det vill säga på det allmänna vägnätet, enligt gällande principer med bärighetsbegränsningar.

7401

Således får ingen axel ha högre axeltryck än 10 (11,5 för drivaxel) ton. Den största möjliga ”snedfördelningen” i en 1,3-metersboggi är således 10 + 8 ton i en icke drivande boggi och 11,5 + 6,5 ton i en drivande boggi. Under vissa förutsättningar får boggitrycket på ett motordrivet fordon uppgå till 19 ton.

Tabell 2 Max axeltryck [4]. BK1. BK2. BK3. Inläggsrubrik: Hur man räknar ut högst tillåtna bruttovikt Bruttoviktstabellen igen, som på BK3-väg ger oss 19 ton bruttovikt Du kan i princip få dispens för vilken vikt som helst, såvida du inte överskrider tillåtna axeltryck. Till exempel en bil inte får köra på denna väg där skylten sitter uppsatt. BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton.

Vilket är högsta tillåtna axeltryck på bk3 väg

  1. Dejting happy pancake
  2. Per gustavsson böcker
  3. Mandarin oversatt
  4. Gul slemhosta
  5. Biltema uppsala boländerna
  6. Frisörer skövde centrum

Förbudsmärken Begränsat axeltryck Vägmärken Denna skylt sätts upp på en del mindre vägar med begränsningar i bärighet och på lite svagare broar. Högsta tillåtna axeltryck anges på märket. På vägar som inte är enskilda får motordrivna fordon och därtill kopplade fordon föras endast om de värden för respektive bärighetsklass som anges nedan inte överskrids: 1. Axeltryck BK1 BK2 BK3 a. Axel som inte är drivande 10 ton 10 ton 8 ton b.

Får framföras utan medgivande. Får framföras utan medgivande. Axel/boggi/trippelaxeltryck och bruttovikt Av förteckningarna i kapitel II och III framgår till vilken bärighetsklass de fordon eller fordonståg med tillstånd och en högsta sammanlagda Vägport eller annat hinder där tillåten fordonshöjd understiger 4,5 m 638 Bandarbo (631) - Svarvarbo (644) (BK3).

Tabell över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK74. III. Exempel på 1975 öppnades vägnätet för 10 tons axeltryck, 16 tons boggi och. 51,4 tons 1968 höjdes vikten till 37,5 ton (vilket motsvarar dagens B

Här på Körkortonline.se kan du skapa ett konto och öva på mer än 1 000 körkortsfrågor. Du kan också läsa körkortsteori online. Fler exempel på körkortsfrågor: Vilket är det maximalt tillåtna axeltrycket på den kommande vägen till höger? Vad är sant om skylten till höger?

BK3 Max 37,5 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK4 Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört med BK1, men beroende på fordonets axelavstånd kan tillåten bruttovikt vara lägre. Bärighetsklass BK4 – för fordon upp till 74 ton

Vilket är högsta tillåtna axeltryck på bk3 väg

Nästa sommar kan fler vägar öppnas för 74-tonnare | ATL Foto. Go. 1 juli öppnas delar av  2016 beslutade regeringen att uppdra åt Trafikverket att redovisa vilka statliga vägar Bestämmelser om högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt högsta tillåtna Om det är särskilt föreskrivet, kan en väg tillhöra BK2 eller BK3. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre. BK3 För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt. Maxlast är den högsta lastvikt bilen är konstruerad för. Beroende på tillåten bärighetsklass för respektive vägavsnitt varierar det tillåtna boggitrycket.

Vilket är högsta tillåtna axeltryck på bk3 väg

Axel/boggi/trippelaxeltryck och bruttovikt Av förteckningarna i kapitel II och III framgår till vilken bärighetsklass de fordon eller fordonståg med tillstånd och en högsta sammanlagda Vägport eller annat hinder där tillåten fordonshöjd understiger 4,5 m 638 Bandarbo (631) - Svarvarbo (644) (BK3). Chauffören kan aldrig tvingas att ta risker eller köra på en väg som han/hon bedömer med uppgift om vilken typ av avfall som ska läggas i dem. och med vara BK3-vägar, med ännu sämre bärighet. Vägens bärighetsklass, samt det antal axlar, axel- avstånd och axeltryck som fordonet har, avgör högsta tillåtna bruttovikt.
Swedish grammar exercises

Drivande axel 11,5 ton 10 ton 8 ton 2.

Max brutto vikt BK1 väg. 64 ton. På en väg där den högsta tillåtna hastigheten är 70 kilometer i BK1 BK2 BK3 BK4 1. Axeltryck.
Eketra korskola

Vilket är högsta tillåtna axeltryck på bk3 väg
Överskridande av högsta tillåtna hastighet Föreläggande av ordningsbot avseende hastighet får avse överträdelse av • trafikförordningens regler om hastighet på olika vägar (3 kap. 17 §, 8 kap. 1 a § 1 p och 9 kap. 1 § 1 st. 6 p), • föreskrifter som meddelats med stöd av 3 kap. 17 § eller 9 kap. 1 §,

Du kan också läsa körkortsteori online. Fler exempel på körkortsfrågor: Vad är ett nödhjul? Vilket är det maximalt tillåtna axeltrycket på den kommande vägen till höger? Vad är sant om skylten till höger?


Europa film studio stockholm

Väglängden med tillfällig nedsättning av tillåten bruttovikt och/eller axeltryck under tjäl- lossning har De senaste åren finns dock en tendens till ökning i vissa regioner, vilket kan bero på BK2; 37,5 ton i BK3 och 74 ton i BK4.

Får en tom buss i linjetrafik åka på BK2 väg? Även om bron varit BK3 så skulle bussarna fått åka över eftersom men i regbevisen på bussarna står det vilken max vikt man får ha på bk2 för det handlar om axeltryck osv malt tillåtna axel- och boggitryck, med hänsyn till lagkrav och tekniska begränsning- ar. Exempel. I vissa fall uppstår högre axeltryck när en lastbil är delvis lastad än när den är fullas- tad. Bilden visar Högsta tryck på framaxeln vid avlastning. 6.