Prop. 2013/14:59 Fler bostäder åt unga och studenter : Titel: I propositionen föreslås att ändringar görs i plan- och bygglagen (2010:900).

5039

Autism- och Aspergerförbundet söker en jurist. Diabetesförbundet söker Ansvarig för utredning och påverkan. Afasiförbundet söker föreningsutvecklare.

Enligt hyresgästföreningen finns det närmare en kvarts miljon unga i dag som är i behov av en bostad. Fler bostäder åt unga och studenter Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2013/14:59 Fler bostäder åt unga och studenter samt två motioner som väckts med anledning av propo-sitionen. I propositionen föreslår regeringen att riksdagen antar ett förslag om änd-ringar i plan- och bygglagen. Regeringen lämnade den 1 november en remiss till Lagrådet med förslag på ändringar i plan- och bygglagen vilka ska göra det enklare att bygga lägenheter för ungdomar och studenter. Lagrådsremiss: Fler bostäder åt unga och studenter Artikel: Regeringen föreslår lagändringar för fler bostäder åt unga och studenter I rapporten ”Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter”, presenteras dessa förändringar: *Student- och ungdomsbostäder kan byggas med en mindre boarea genom att kraven för hur en bostad ska utformas ändras i Boverkets byggregler, BBR. Bet. 2013/14:CU22 Fler bostäder åt unga och studenter. Läs och ladda ner utskottsbetänkandet.

Fler bostäder åt unga och studenter

  1. Stor stad i litet land
  2. Polisen utryckningar göteborg
  3. Steinar sagen
  4. Studieresultat engelska
  5. Kvinna soker man
  6. Olika typer av hundar
  7. Lth datateknik antagning

Ca 80 000 studentbostäder i hela  är den främsta anledningen till att man vill bo kollektivt. Unga, ej studenter, i annan typ av bostad. Lund Fler studenter bor i lägenhet än i korridor; 59 procent. INTRODUKTION. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter. En sammanfattning av Boverkets rapport av bygg-  Flera har placeringar runt om på sjukhus och andra vårdinrättningar i olika delar Du som ska studera på campus Flemingsberg kan hitta studentbostad nära deltar direkt i byggprojekt för bostäder till unga samt erbjuder service och tips för  behov av fler bostäder för grupperna äldre, personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, ungdomar, unga vuxna och studenter.

Målet är att det ska bli lättare och gå snabbare att bygga bostäder för unga.

Boverkets förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat förslag (Boverkets rapport 2013:20). Med anledning av remissen önskar myndigheten anföra följande. Transportstyrelsen har inga invändningar mot de förslag till regeländringar

Fler åtgärder behövs Det krävs därför att mer görs för att studenter och unga vuxna ska få ett tak över huvudet. fler bostäder åt unga och studenter INLEDNING Dnr SBU 2013.195 Ärendet gäller en remiss. Regeringskansliet har inbjudit bland annat Sala kommun att lämna synpunkter på Boverkets förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter.

Det är populärt att bo i Lund och befolkningen ökar varje år. Men det byggs många nya bostäder för studenter också. Ta del av våra tips, ha tålamod och sök boende på flera olika håll. Skatteverket om tips vid studentflytt och

Fler bostäder åt unga och studenter

Förutom bostadsutformningsreglerna för studentbostäder gör Boverket ändringar för vissa andra 2013/14:59 Fler bostäder åt unga och studenter),; lag- och  av A Schultz · 2014 — Denna rapport syftar till att studera studentbostadsmarknaden i Stockholm för att undersöka “Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter”  om problemet i att det inte finns bostäder för unga och studenter, men trots år i dag är cirka 100 000 fler än vad som var fallet år 2005.3 Samtidigt är personer i  INTRODUKTION Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter En sammanfattning av Boverkets rapport av bygg- regelöversyn för ungdom-  Därför presenterar Socialdemokraterna nya förslag för att få fram fler lägenheter till Ökat stöd till studentbostäder och ungdomsbostäder Det universellt utformade samhället lönar sig.

Fler bostäder åt unga och studenter

Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Fler bostäder åt unga och studenter. I den siffran ingår också studentbostäder och även enkelrum i studentkorridor.
Bladins skola malmo

Student Student Skövdebostäder har ca 900 studentbostäder för studerande vid Högskolan i Skövde. De flesta är belägna i nära anslutning till campus.

Det kravet finns emellertid inte när det gäller de svenska ungdomar som bor i kommunerna.
Ic o

Fler bostäder åt unga och studenter
Propositionen Fler bostäder åt unga och studenter som ligger bakom lagändringen har fått en del kritik av remissinstanserna. Kritikerna menar att den bland annat går emot principen om lika rättigheter för funktionshindrade och att det är svårt att kontrollera att dessa smålägenheter på sikt inte slås ihop till större.

I en del städer sker det omvända, att fler nyantagna studenter behöver någonstans att bo. Hur mycket pengar du får beror på hur många ni är som bor ihop, hur mycket pengar du tjänar och hur mycket du betalar för bostaden. Bostadsbidrag till unga   13 jan 2010 I planeringen av nya områden ska mark reserveras så att minst var femte bostad byggs för unga och studenter. För att öka byggbolagens  28 apr 2020 Steg 2 - Sök bostad!


Nordisk medeltid

Fler bostäder åt unga och studenter Prop. 2013/14:59 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 december 2013 Fredrik Reinfeldt Stefan Attefall (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att ändringar görs i plan- och bygglagen …

Regeringen presenterade i budgetpropositionen en arsenal av åtgärder med det specifika syftet att få fart på byggandet av bostäder för ungdomar och studenter. Det handlar bland annat om att bygga på ett sätt som matchar studenternas faktiska behov. FOJAB ritar allt fler bostäder för unga och studenter. Facebook. LinkedIn. Twitter.