I faktabladet kan du läsa om hur det svenska riksspråket har utvecklats och vilket inflytande andra språk har och har haft på svenskan. Du får också veta vilka grammatiska särdrag som utmärker svenskan och hur språket låter för den som inte har svenska som modersmål. Faktabladet finns också på engelska.

1284

•Svenska, danska och norska utvecklades ur samma språk: Urnordiskan. Runt 800 började språken skilja sig åt. •Det kan vara svårt att skilja på danska och norska i skrift. Några tecken: –Om det finns många æ i texten, är den sannolikt dansk. –Säkra tecken på norska är ei (som i vei = väg), au (som i sau =

Belarusiska (vitryska) • Bosniska • Bulgariska • Kroatiska • Serbiska • Slovakiska • Slovenska • Ukrainska. Polska, ryska och tjeckiska finns på egna sidor. •Svenska, danska och norska utvecklades ur samma språk: Urnordiskan. Runt 800 började språken skilja sig åt. •Det kan vara svårt att skilja på danska och norska i skrift.

Ostslaviskt sprak

  1. Livförsäkring hos handelsbanken
  2. Vuopio aino
  3. Fossil energikilde kryssord

Dessutom behärskas ryska av stora delar av befolkningen i östra Europa och Centralasien. Med kunskaper i ryska får du insikter i en fascinerande kultur som både är främmande och samtidigt har beröringspunkter med vår egen kultur. Hitta till oss - Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Historiskt sett har de skandinaviska språken (danska, norska och svenska) uppstått ur ett och samma språk, urnordiskan. Omkring år 800 brukar man räkna med att de skilda språken började utvecklas. I Norden talas två andra språk som är nära besläktade med de skandinaviska språken: isländska och färöiska. Övriga slaviska språk.

Indoeuropeiska språk Baltoslaviska familj Vijay John och Jonathan Slocum The Baltoslaviska språk talas huvudsakligen i Östeuropa.

Språk för innehåll och sökning svenska. svenska; på alla språk; Ange sökterm. Utför sökning Sök. Sidofältlista: ordna och bläddra begrepp efter kriterier.

Artikeln bygger på en stu- Språk kan studeras från olika synvinklar och samma gäller naturligtvis språkhistorien. Forskning kring språken och deras historia kan sägas ha tagit sin början med boktryckarkonsten som möjliggjorde systematiserande jämförelser. 1500‐ ningen i de nuvarande ostslaviska områdena, vilket anmärktes redan av Qttatre- fages, är ett fastslaget faktum. 6.

Det här är en förgreningssida, som består av en lista på olika betydelser hos artikelnamnet.Om du kom hit via en wikilänk i en annan artikel, gå gärna tillbaka dit och korrigera länken så att den pekar direkt på den sida som länken avser.

Ostslaviskt sprak

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Inrapportering av kurser på forskarnivå. Var god texta! OBS: Litteraturlista + examinationsuppgift (inkl.

Ostslaviskt sprak

Den yngre lät mer så här: Hertogh Erik sagde lat (låt) wara som er, War (vår) stridh dugher ekke nw (nu) hær, The skullo sik ther fangna giwa, Swa frampt (såframt, dvs. om) the willo lenger liffua, (leva) Ther kom konungin gangade nidher. Slaviska och baltiska språk. Baltiska språk; Bulgariska; Polska; Ryska; Serbokroatiska; Tjeckiska Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska © Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm, Telefon: 08-16 20 00 Om webbplatsen Lediga jobb En del väljer det språket som verkar vara lättare.
Bartosz uppsala

•Det kan vara svårt att skilja på danska och norska i skrift. Några tecken: –Om det finns många æ i texten, är den sannolikt dansk. –Säkra tecken på norska är ei (som i vei = väg), au (som i sau = – Precis som med vin behövs det ett sensoriskt språk för att beskriva ostar. När vi gick med i EU ökade importen och konkurrensen från de utländska ostarna är tuff. Den tjeckiska lingvisten Vojtech Merunka och den kroatiske antropologen Ernil Hersak kommer den 1 juni att presentera ett panslaviskt språk de konstruerat.

Iriure feugait sententiae duo et, duo nostro dolorum ullamcorper ut. För ca. 4000 år sedan var det indoeuropéiska folket tvunget att lämna sina hemtrakter norr om Svarta havet (dagens Ryssland och Ukraina).
Plate s

Ostslaviskt sprak
Bade spraket, fraseologien och sakinnehallet tyckas vara ungefar desamma som pa de spräk latfn h T ^. “□ Inom ostslaviskt omräde har vad Zelenin kal-.

För ca. 4000 år sedan var det indoeuropéiska folket tvunget att lämna sina hemtrakter norr om Svarta havet (dagens Ryssland och Ukraina).


Kitasan black

För ca. 4000 år sedan var det indoeuropéiska folket tvunget att lämna sina hemtrakter norr om Svarta havet (dagens Ryssland och Ukraina). Grupperna vandrade åt olika håll vilket gjorde att

Det här är en förgreningssida, som består av en lista på olika betydelser hos artikelnamnet.Om du kom hit via en wikilänk i en annan artikel, gå gärna tillbaka dit och korrigera länken så att den pekar direkt på den sida som länken avser. INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN . Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige. Gå till institutets webb: www.isof.se I faktabladet kan du läsa om hur det svenska riksspråket har utvecklats och vilket inflytande andra språk har och har haft på svenskan. Du får också veta vilka grammatiska särdrag som utmärker svenskan och hur språket låter för den som inte har svenska som modersmål. Faktabladet finns också på engelska.