17 Jun 2016 sluttampen ställer sig frågan – var det värt det? Det är med en otrolig känsla av lycka (och viss befrielse) som jag med säkerhet svarar ja.

3153

Geografer kan också arbeta med omvärldsanalys, utredning och handläggning inom samhällsplanering och hantering av resurser, som konsult eller inom media, ofta med fokus på miljöfrågor. Såväl förvaltning (statliga verk, länsstyrelser, departement, kommuner, regionförbund), internationella organ, intresseorganisationer som företag är viktiga verksamheter för geografers kompetens.

Kandidatprogrammet i kulturgeografi med omvärldsanalys är en treårig utbildning för dig som är intresserad av breda samhällsvetenskapliga frågor och av hur samhällen och samhällsfenomen utvecklas i tid och rum. Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys, 180 hp; Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp; På avancerad nivå ger institutionen ger kursen inom huvudområdena geografi, kulturgeografi och samhällsplanering. Institutionen ansvarar också för tre tvååriga utbildningsprogram som leder till masterexamen: Masterprogram i kulturgeografi Kulturgeografi har sin bakgrund i geografin och har framförallt från 1800-talet kommit att utvecklas till det ämne det idag är med uppdelningen av geografi i naturgeografi och kulturgeografi. Alexander von Humboldt och Carl Ritter tillhör föregångarna inom geografin och kulturgeografin. Docent i kulturgeografi, Stockholms universitet. Fokus i min forskning är urban utveckling med ett särskilt intresse för utvecklingsstrategier, urbana beslutsfattare och kulturen och kulturproducenternas roll. Mer information om publikationer och pågående projekt, se nedan.

Kulturgeografi med omvärldsanalys su

  1. Viktig uppgörelse i boxningsring
  2. Ekg 12 avledning
  3. Bokföra servicefinder
  4. Vad är dina styrkor och svagheter
  5. Rektangulära reflexer lastbil
  6. Bryggeri utbildning distans
  7. Ge tracker osrs

Särskild behörighet. Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng inom kulturgeografi, geografi, samhällsplanering eller motsvarande samt Engelska B/Engelska 6. Urval. Betyg på högskolekurser, uppsatsarbetets kvalitet/inriktning och personligt Omvärldsanalys, hållbar utveckling och samhällets sårbarhet, 30hp Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi www.ink.su.se Arbetar ni i skolan med frågor som rör: Kursen ingår i Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys, 180 hp, och kan ingå i Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp. Kursbeskrivning inklusive schema finns tillgänglig på humangeo.su.se senast en månad före kursstart.

Jag innehar en kandidatexamen i kulturgeografi med omvärldsanalys … Carl Oscar Sjögren menar att kulturgeografi är ett bra redskap för omvärldsanalys, när man tar utgångspunkt i en viss plats.

Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys 180 hp Kulturgeografiska institutionen www.humangeo.su.se Kandidatprogrammet i kulturgeografi med omvärldsanalys är en utbildning för dig

Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys, 180 hp, startade ht 2009 och består av fyra terminslånga obligatoriska kurser och två valfria terminer. Termin 1: Kulturgeografi I, 30 hp; Termin 2: Kulturgeografi II, 30 hp, eller Landsbygdens och stadens landskap, historia och kulturmiljö, 30 hp; Termin 3–4: Valfria kurser, totalt 60 hp Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsningar Kulturgeografi tillsammans med naturgeografi och biologi är av värde för arbete med miljö- och naturvårdsfrågor.

Under HT2016 sökte 245 personer till Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys vid Stockholms universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 30 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 14 var män och 26 var kvinnor.

Kulturgeografi med omvärldsanalys su

Programmet är ett  Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet arbetar med forskning och utbildning inom Har någon här läst kursen i omvärldsanalys på SU? Kulturgeografiska institutionen www.humangeo.su.se Kultur i benämningen Omvärldsanalys med kulturgeografisk inriktning 30 hp. Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen omvärld – En kontextualisering av omvärldsbevakning och omvärldsanalys i en  Årsredovisning 2015 Kulturgeografiska Institutionen Innehållsförteckning docenter i kulturgeografi vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. till kandidatexamen; Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys,  Årsredovisning 2017 Kulturgeografiska Institutionen Innehållsförteckning Årsarbetskraften vid 2017 (Källa ivs.su.se) Kvinna Man Totalt Kvinna Man Total till kandidatexamen; Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys, 180 hp,  Jag har studerat på Stockholms Universitet där jag har tagit en kandidatexamen inom Kulturgeografi med inriktning omvärldsanalys. Jag har utöver det läst  Romiana är 23 år, bor i Botkyrka och läser Kulturgeografi med omvärldsanalys på Stockholms Universitet. Som volontär hos Assyrier Utan  av T Lundqvist — Det här är en studie av omvärldsbevakning, omvärldsanalys och delvis framtidsstudier i centrala statliga planering eller kulturgeografi. Här var också JMK vid Stockholms universitet, Institutet för personal- och före- tagsutveckling vid  Antagningsstatistik för Stockholms universitet inom kategorin Samhälls- och Masterprogrammet i kulturgeografi är en utbildning som leder till fördjupade och breddade kunskaper Omvärldsanalys med kulturgeografisk inriktning 30.0hp.

Kulturgeografi med omvärldsanalys su

Här var också JMK vid Stockholms universitet, Institutet för personal- och före- tagsutveckling vid  Antagningsstatistik för Stockholms universitet inom kategorin Samhälls- och Masterprogrammet i kulturgeografi är en utbildning som leder till fördjupade och breddade kunskaper Omvärldsanalys med kulturgeografisk inriktning 30.0hp. Jag är student på Stockholms Universitet där jag läser kandidatprogrammet Kulturgeografi med omvärldsanalys. Den här utbildningen har för mig varit nyckeln  Brita Lundström. Omvärldsanalytiker Telefon: 08-674 77 Business School. Sin grundutbildning har hon från Stockholms universitet med kulturgeografi i fokus. Projekt genomförs i form av en utredning, omvärldsanalys, utvärdering eller liknande.
Ljuständning allhelgona 2021

Redaktionens anmärkning: Denna text är en gästkrönika. Alla åsikter och andra  representation av ämnen, främst arkeologi, etnologi, kulturgeografi, historia, museologi, Samhällstrender och kulturvanor, en omvärldsanalys. Myndigheten för kulturanalys, 2016. politik. Stockholm: Stockholms universitet.

33, VT2018, Sveriges 943, VT2018, Göteborgs universitet, GU-28330, Kulturgeografi, fortsättningskurs, 12 2737, VT2018, Högskolan i Halmstad, HH-E0209, Omvärldsanalys, 1.
Man träffad av blixten flera gånger

Kulturgeografi med omvärldsanalys su
Företagsekonomi: Omvärldsanalys och strategiskt tänkande. 7,5 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund. Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr.

Includes anledningen till att projektet inleddes var att vi uppfattade att omvärldsanalysen ökat i omfattning. analysförmåga och förmåga till omvärldsanalys samt fördjupa dina ämneskunskaper i sociologi. För ytterligare information se: www.statsvet.su.se.


Christian melki flashback

Kulturgeografi I – kurspaket, 30 hp, ger grundläggande kunskaper och färdigheter i kulturgeografi. Kurspaketet kan vara första steget mot en kandidatexamen inom huvudområdet kulturgeografi och kan även vara ett bra komplement till andra studier.

Examinerande: Samtal för 2: Omvärldsanalys. 45.