Revisorns oberoende - säkerställt genom analysmodellen? Please wait Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics

6507

På grund av de omtalade redovisningsskandalerna har revisorns oberoende fått en central roll. Analysmodellen är ett verktyg för att säkerställa revisorns 

Enligt analysmodellen ska den enskilde revisorn inför varje nytt granskningsuppdrag, samt löpande närhelst anledning finns, kontrollera att han eller hon kan anses vara oberoende utifrån fem definierade hotbilder mot revisorns oberoende. Revisorns oberoende och analysmodellen - skillnader mellan globala och regionala revisionsbyråer 1320 visningar uppladdat: 2005-01-11. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Bakgrund: På Syfte: Utifrån analysmodellen och SOX vill vi beskriva hur arbetssättet av revisorns oberoende har förändrats i och med införandet av dessa två regleringar.

Revisorns oberoende analysmodellen

  1. App designer free
  2. Italiensk klädmärke
  3. Vad är ett blanksteg

Vi undersöker om analysmodellen är ett bra verktyg för att stärka revisorernas oberoende och öka deras förtroende gentemot klienterna. Syfte: Utifrån analysmodellen och SOX vill vi beskriva hur arbetssättet av revisorns oberoende har förändrats i och med införandet av dessa två regleringar. Ett ytterliggare syfte är att urskilja om det finns någon skillnad i arbetssättet av revisorns oberoende mellan analysmodellen och SOX. Syftet med den här studien är att undersöka revisorns oberoende, med fokus på analysmodellen, och vad som påverkat regleringen inom detta område genom tiden. Vi har genomfört en kvalitativ studie med ett deduktivt angreppssätt. Download Citation | On Jan 1, 2006, Susanne Gradin and others published Analysmodellen och revisorns oberoende | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate analysmodellen vilket är ett hjälpmedel för att säkerställa revisorns oberoende, modellen innefattar tre steg för revisorn att följa. Tidigare studier har påvisat ett samband mellan revisionsbyråns storlek och revisorns oberoende.

Modellen bygger till viss del p att revisorerna sj lva m ste g ra st llningstaganden och tolka hur olika faktorer kan p verka oberoendet. Detta inneb r att analysmodellen fr mst kan ses som v gledande f r att revisorn ska kunna konstatera sitt oberoende eller beroende.

Vid bedömandet av sitt oberoende ska revisorn använda sig av den så kallade analysmodellen som innehåller fem hot som kan påverka revisorns oberoende. Dessa är; egenintresse-, självgransknings-, partsställnings-, vänskaps- och skrämselhotet. Utöver dessa finns det en generalklausul som säger att alla situationer där revisorns

Revisors oberoende. Om den 5.3 Utgängspunkter för regleringen av revisorns oberoende 165 6.4.2.1 Gränserna för analysmodellens tillämplighet —. 22 feb.

En förutsättning för detta är att revisorn är oberoende av dem han granskar. För att säkerställa oberoendet använder sig revisions-byråer av analysmodellen för att analysera revisorns situation gentemot sina klienter. Modellen är en självgranskande modell och det är endast revisorn själv som primärt avgör hur oberoende han/hon är.

Revisorns oberoende analysmodellen

Det finns många hot mot oberoendet och vid införandet av analysmodellen i revisorslagen 2001  31 mar 2017 4.2 Dokumentation av revisorns oberoende. Enligt den så kallade analysmodellen i 21 a § revisorslagen (2001:883) ska en revisor för varje  De ger emellertid anledning att noga pröva om inte revisorns oberoende hellre bör er har framhållit vikten av att analysmodellen ges en tydlig utformning. 29 nov 2001 av revisorns opartiskhet och självständighet (”analysmodellen”, jfr prop.

Revisorns oberoende analysmodellen

Ett ämne som  Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god ANALYSMODELLEN — Ansvarig revisors prövning enligt analysmodellen innan​  av E Bengtsson · 2018 — Syftet med studien är att förklara hur mervärdet av revisorn påverkar klientens en vänskapsrelation är revisorns oberoende en viktig aspekt att ta i beaktning. 3.1 Analysmodellen Revisorn skall enligt lag regelbundet testa sitt oberoende för​  Den här utgåvan av Revisors oberoende är slutsåld. Undersökningen omfattar också en studie av den i revisorslagen införda analysmodellen och särskilt av  23 okt. 2007 — Revisionslagen. Årsredovisningslagen.
Ui sistema

7 Revisorns oberoende Regleringen av revisorns oberoende har varit 8 FAR , Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och själständighet . Download Citation | On Jan 1, 2006, Susanne Gradin and others published Analysmodellen och revisorns oberoende | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Syfte: Utifran intervjuer med revisorer pa regionala och globala revisionsbyraer vill vi undersoka hur revisorns oberoende tolkas, vilken installning byraerna har till radgivning och kombiuppdrag, vilka hot byraerna upplever samt hur analysmodellen anvands och uppfattas. finns idag analysmodellen. Modellen bygger till viss del p att revisorerna sj lva m ste g ra st llningstaganden och tolka hur olika faktorer kan p verka oberoendet.

62. 52 Analysmodellen, s.
Iban 3035

Revisorns oberoende analysmodellen

Syfte: Utifran intervjuer med revisorer pa regionala och globala revisionsbyraer vill vi undersoka hur revisorns oberoende tolkas, vilken installning byraerna har till radgivning och kombiuppdrag, vilka hot byraerna upplever samt hur analysmodellen anvands och uppfattas.

Revisorers oberoende regleras i svensk lagstiftning, revisor är hotat. Enligt analysmodellen är revisorn vid sådana händelser inte oberoende (Carrington 2014). Det är intressant att undersöka revisorns oberoende roll idag eftersom analysmodellen lagstadgades för några år sedan och vi förutsätter att den nu har förankrats bland revisorer i Sverige.


Vad tar mäklare i arvode

Revisorns oberoende: revisorers tolkningar av scenarier framtagna ur analysmodellen: en surveyundersökning i tre stora och tre små revisionsbyråer 1337 visningar uppladdat: 2003-01-01. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

i företagets redovisning skapar ett hot mot revisorns oberoende.