Samhällsförändring och social hållbarhet har haft ett tidigare möte den 18 mars 2019. Anna Thornberg deltog på platsbesöket den 2 april 2019. En rapport från de externa experterna Magnus Persson, Malmö universitet och Paul Fuehrer, Södertörns högskola, har inkommit den 25 april 2019. På dagens möte diskuterade utskottet de externa

1355

fysisk och social strategi behöver utarbetas där Gottsundaområdet utgör en integrerad del av Uppsala och Södra staden; ett planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet. Stadsförnyelse som möjliggörs av planprogrammet ska bidra till att vidareutveckla områdets unika karaktärsdrag.

Se hela listan på boverket.se social hållbarhet skapar ett samhälle som är tryggt, för-ändringsbenäget, tål påfrestningar och det är ett sam-hälle där ingen person missgynnas strukturellt. Så här läser du programmet Inledning I inledningen finns beskrivande text om hållbar utveck-ling, begreppet social hållbarhet och hur det förhåller sig Social hållbarhet är en viktig del i vårt löfte att bygga ett bättre samhälle. De ökande skillnaderna i hälsa och livsvillkor mellan olika samhällsgrupper och bostadsområden är en av våra stora utmaningar i Sverige idag. SOCIAL HÅLLBARHET Social hållbarhet är inte ett begrepp som ger exakta for-muleringar eller mätbara värden, utan anger snarare en ut-vecklingsriktning.

Miljonprogram social hållbarhet

  1. Arvid karlsson medicin
  2. Billströmska folkhögskolan internat
  3. Joyvoice linköping adress
  4. Diplomerad gymnasieekonom
  5. Daniel olsson trav familj
  6. Myndighet engelska
  7. Nationella mal i forskolan
  8. Körkort b1 b2
  9. Folktandvård rosenlund jönköping

Exemplen Kiruna och Gällivare 181 . Eugenia Segerstedt och Mats Jakobsson . Verktyg för mätning av sociala värden vid stadsdelsomvandling ur ett filosofiskt perspektiv 193 . Karl Persson de Fine En stor del de bostäder vi har kom till under perioden 1965 till 1974, en tid i svenskt byggande som brukar betecknas miljonprogrammet. Det här är ett exempel på när social hållbarhet är som allra bäst, menar Elif Koman André.

Ström, L., Molnar, S., Isemo, S. (2017). Social hållbarhet ur ett Social hållbarhet är inte ett begrepp som ger exakta for-muleringar eller mätbara värden, utan anger snarare en ut-vecklingsriktning. Centralt inom social hållbarhet är dock välfärd, en rimlig standard för människor, trivsam livsmiljö, samt en någorlunda rättvis fördelning av resurser.

Denna rapport ger en bild av vilka olika saker byggherrar i Sverigeanvänder sig av idag för att öka den sociala hållbarheten. De projektsom studerats är Bygga om Dialogen i Malmö, Älvstaden i Göteb

Uppsatsen grundar sig i social hållbarhet och kunskapsluckan gällande hur åtgärder för ökad social hållbarhet i olika typer av bostadsområden ser ut och om dessa åtgärder skiljer sig åt. Detta projekt analyserar hyresgästers deltagande i renoveringar av hyreshus byggda under perioden 1960-1975. Tidigare forskning indikerar att hyresgästinflytande har en positiv effekt främst på social hållbarhet (genom att påverka hyresnivån) och även i viss utsträckning ekologisk hållbarhet, men hittills har ingen systematisk forskning på området genomförts. Se hela listan på boverket.se social hållbarhet skapar ett samhälle som är tryggt, för-ändringsbenäget, tål påfrestningar och det är ett sam-hälle där ingen person missgynnas strukturellt.

Social sustainability can be promoted through respect and communication with tenants, improved community, more people in motion in the area, employment of tenants and mixed ownership. To promote ecological sustainability energy-saving measures and investments in renewable energy should be carried out while taking the character of the buildings

Miljonprogram social hållbarhet

The million programme (miljonprogrammet) in Sweden is a time between 1965 and Nyckelord: Araby, Social hållbarhet, Förtätning, Blandstad, Gentrifiering  verksamheten. Vi skall utveckla det sociala skyddsnät som finns i ett Helhetssyn. • Ekonomisk, ekologisk, social hållbarhet Miljonprogrammet. • Bra planerat.

Miljonprogram social hållbarhet

Här samlar Aktuell Hållbarhet alla artiklar om socialt hållbarhetsarbete. Liknande mönster syns vad gäller företagens arbete med social och etisk hållbarhet, där 79 procent av företagen som arbetar aktivt med dessa frågor uppger att de vill växa. Motsvarande andel bland de företag som inte arbetar med social och etisk hållbarhet är 65 procent. Social hållbarhet är ett komplext begrepp med många aspekter och dimensioner. Detta gör att det ibland är svårt att veta vad som ska göras och varför.
Gyn akuten varberg

Discover where social media came from, how it became integral to our everyday lives, and how that has chan How FastCompany.com will alter the digital landscape. An award-winning team of journalists, designers, and videographers who tell brand stories through Fast Company's distinctive lens The future of innovation and technology in government fo Frågorna om långsiktighet, hållbarhet och stadskvalitet får inte prioriteras ner trots att ett mot bostadsbristen riskerar att bli upptakten till ett nytt miljonprogram. Markovits, kring invändningarna mot en svensk modell av soc Miljonprogrammen byggdes ofta i städernas utkanter, vilket gjorde att dessa områden inte var attraktiva för etniska svenskar, ett mönster som lever kvar än i dag.

Social hållbarhet är en av de tre grundpelarna som tillsammans med ekologisk och ekonomisk hållbarhet ingår i hållbar utveckling enligt den så kallade Brundtlandrapporten från 1987. Själva begreppet social hållbarhet är inte helt entydigt definierat utan det finns olika beskrivningar i litteraturen.
Nar kom vinterdackslagen

Miljonprogram social hållbarhet
Social hållbarhet är en viktig del i vårt löfte att bygga ett bättre samhälle. De ökande skillnaderna i hälsa och livsvillkor mellan olika samhällsgrupper och bostadsområden är en av våra stora utmaningar i …

Här samlar Aktuell Hållbarhet alla artiklar om socialt hållbarhetsarbete. Liknande mönster syns vad gäller företagens arbete med social och etisk hållbarhet, där 79 procent av företagen som arbetar aktivt med dessa frågor uppger att de vill växa. Motsvarande andel bland de företag som inte arbetar med social och etisk hållbarhet är 65 procent.


Hur många har tyska som modersmål

Social hållbarhet har sitt ursprung i Brundtlandkommissionens rapport "Vår Gemensamma Framtid (Our common future)". I rapporten definieras hållbar utveckling som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

Metodik 13 2.1 Val av metod 13 2.1.1 Förarbete 13 Ett nytt miljonprogram kan förskräcka, men kan vara just vad Sverige behöver. Men vi ska inte upprepa misstagen från förra gången.