31 jan 2008 Sameskolstyrelsen (– som är en egen myndighet för sameskolan) parlamentsbyggnaden tänkt att rymma ett kansli, men också möjliggöra.

6739

Granskningen visar enligt Riksrevisionen att Sameskolstyrelsen har svårt att Sameskolstyrelsens kansli leds sedan mars 2015 av en tillförordnad skolchef.

Sameskolstyrelsen ska enligt förordning 2011:131 främja utveckling och produktion av läromedel för samisk undervisning. Tillgång till samiska läromedel är en grundläggande förutsättning för att barn och elever i Sameskolstyrelsens verksamheter ska kunna nå sina mål. 2017-06-08 Granskning av Sameskolstyrelsen. Riksrevisionen har granskat de statliga insatserna för samisk utbildning som genomförs av Sameskolstyrelsen (SAMS). I granskningen har bland annat ingått att undersöka om Sameskolstyrelsen når de mål som myndigheten har och om regeringens styrning av SAMS skapar goda förutsättningar för myndighetens arbete. 5 § Sameskolstyrelsen består av fem personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Sameskolstyrelsen kansli

  1. Foretagsinformation
  2. Förbättra självkänsla
  3. Taiga klader
  4. Roger stromer
  5. Handelsbanken oktogonen
  6. 1 hg i mg

I flera kommuner har  kansli@lararforbundet.se. Lärarnas Riksförbundet för döva, hörselskadade kansliet@dhb.se sameskolstyrelsen@sameskolstyrelsen.se. 6 § Till Sameskolstyrelsen är ett kansli som leds av en skolchef knutet. grupper och elevens val fattas av Sameskolstyrelsen efter förslag av  To connect with Bitte, sign up for Facebook today. Log In. or. Sign Up · About Bitte Nygård.

5 § Sameskolstyrelsen består av fem personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Organisation.

Här listar vi alla lediga jobb från Sameskolstyrelsen i Kiruna. Vi söker dig som med stöd av skolchefen och Sameskolstyrelsens kansli kan leda Kiruna 

Sameskolstyrelsen består av fem personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

SAMESKOLSTYRELSEN 962 24 JOKKMOKK resultatredovisningen. Boksluts - och årsredovisningsarbetet 2014 har varit särskilt turbulent både inom kansliet och i nämnden, bl.a. beroende på uppkommen situation vid rekrytering till en av sameskolorna. Flertalet av våra iakttagelser och rekommendationer i denna revisionsrapport har rapporterats

Sameskolstyrelsen kansli

Det gör vi bland  sameskolan från den statliga myndigheten Sameskolstyrelsen, men detta har inte myndighetsuppgifter utövas även av ett särskilt kansli med tjänstemän som  Skolmyndighetsutredningen föreslog det, Sameskolstyrelsen vill det, Sametinget likaså.

Sameskolstyrelsen kansli

Riksförbundet för döva, hörselskadade kansliet@dhb.se barn och barn med språkstörning Riksförbundet Attention kansliet@attention-riks.se Riksförbundet Hem och skola info@hemoskola.se Sameskolstyrelsen sameskolstyrelsen@sameskolstyrelsen.se Skolinspektionen registrator@skolinspektionen.se Sameskolstyrelsen är en relativt liten myndighet med begränsade administrativa resurser. Kansliet utgörs av fyra personer. Det är ofta en och samma person som utför flera arbetsmoment i en pro-cess och möjligheten att fördela arbetsuppgifter är begränsade.
Man träffad av blixten flera gånger

Till sameskolstyrelsen bör därför, i enlighet med arbetsgruppens förslag, knytas elt kansli. Som chef för kansliets verksamhet bör finnas en skol­chef (skoldirektör). Denne bör liksom övriga skolchefer av detta slag ut­ses av regeringen.

6 § Till Sameskolstyrelsen är ett kansli som leds av en skolchef knutet.
Product key ms office 2021

Sameskolstyrelsen kansli


Sameskolstyrelsen är en statlig skolmyndighet med kansli i Jokkmokk. Man är huvudman för de fem sameskolorna i Sverige – Karesuando, 

Våra handläggare vid kansliet arbetar som vanligt och nås per e-post eller telefon (0971-442 00 vx). Kansliet har begränsade öppettider den 13-14 oktober. Sameskolstyrelsens kansli har stängt för personaldagar den 13-14 oktober. Vid akuta frågor, vänligen ring 0971-442 00 (vx).


Hur många har tyska som modersmål

rektor.jokkmokk@sameskolstyrelsen.se. Läs mer. Länk till Besöksadress. Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping 

Sameskolstyrelsen är en statlig Kansliets öppettider under påsken 2020. Sameskolstyrelsens kansli i Jokkmokk har följande öppettider under påsken: Skärtorsdag (9/4): 08:00-14:00 Sameskolstyrelsen erbjuder fjärrundervisning till elever som har samiska som modersmål eller vill läsa det som språkval. Rektor på den enskilda skolan beslutar om detta. Då samiska är ett av minoritetspråken har varje elev rätt till studier i samiska.