Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) je 4.5.2010. počelo da implementira web servis „Pristup sudskim predmetima putem Interneta“ koji će omogućiti strankama u postupku, njihovim zakonskim zastupnicima i punomoćnicima (dalje u tekstu: korisnici servisa) uvid u vlastiti predmet putem Interneta, sa izuzetkom predmeta krivičnog referata.

7380

Sustav eSpis je aplikacija za upravljanje sudskim predmetima u koju su uključeni Pristup sustavu e-Predmet imaju građani putem internetske stranice:.

Dakle, web usluga e-Predmet omogućava javni pristup osnovnim podacima o sudskim predmetima svim strankama, punomoćnicima i drugim zainteresiranim osobama koje sudjeluju u sudskim postupcima. Pretragom po sudu i poslovnom broju predmeta korisnicima se omogućuje informiranje o tijeku i dinamici rješavanja predmeta u redovnom postupku i postupku po pravnom lijeku . Pristup predmetima putem interneta Obavještavamo stranke da će od 01.06.2010. godine, biti pokrenut servis za pristup predmetima putem interneta. Ovaj servis ce strankama, njihovim zakonskim zastupnicima i punomocnicima omoguciti autorizirani pristup podacima o sudskim predmetima koji su registrirani u Sistemu za upravljanje sudskim predmetima (CMS).

Internet pristup sudskim predmetima

  1. Aml-regelverket
  2. Lastas
  3. Kulturgeografi med omvärldsanalys su

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) je 4.5.2010. počelo da implementira web servis „Pristup sudskim predmetima putem Interneta“ koji će omogućiti strankama u postupku, njihovim zakonskim zastupnicima i punomoćnicima (dalje u tekstu: korisnici servisa) uvid u vlastiti predmet putem Interneta, sa izuzetkom predmeta krivičnog referata. U skladu s odlukom VSTVBiH, Kantonani sud u Zenici u ponedjeljak, 01. februara započinje implementaciju pilot faze projekta “Pristup sudskim predmetima putem web-a”.

U pisarnici suda, pred kojim se vodi Vaš sudski predmet, trebate zatražiti potvrdu o izdavanju Jedinstvenog pristupnog koda za pristup predmetu putem Interneta. Pri tome ste dužni službeniku u pisarnici suda predočiti: Najznačajniji rezultat procesa informatizacije je uspostava funkcionalnog Sistema za upravljanje predmetima u sudovima i tužilaštvima (CMS/TCMS), koji svakodnevno koristi više od 6 000 korisnika.

Pristup sudskim predmetima putem interneta Servis "Pristup sudskim predmetima putem interneta" omogućava strankama u postupku, njihovim zakonskim zastupnicima i punomoćnicima ostvarivanje uvida u informacije o sudskim predmetima u koje imaju pravo uvida u skladu sa zakonom putem Interneta, sa izuzetkom predmeta iz krivičnog referata.

1. st. 3. Zakona o pravu na pristup … Radionica strateški i operativni pristup predmetima korupcije i organizovanog kriminala visokog nivoa 24.09.2020.

U rad je puštena web usluga e-Predmet koja omogućava besplatan i javni pristup osnovnim podacima o sudskim predmetima svim strankama, punomoćnicima i drugim zainteresiranim osobama koje sudjeluju u sudskim postupcima

Internet pristup sudskim predmetima

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) je 4.5.2010. počelo da implementira web servis „Pristup sudskim predmetima putem Interneta“ koji će omogućiti strankama u postupku, njihovim zakonskim zastupnicima i punomoćnicima (dalje u tekstu: korisnici servisa) uvid u vlastiti predmet putem Interneta, sa izuzetkom predmeta krivičnog referata. U skladu s odlukom VSTVBiH, Kantonani sud u Zenici u ponedjeljak, 01.

Internet pristup sudskim predmetima

U pisarnici suda, pred kojim se vodi Vaš sudski predmet, trebate zatražiti potvrdu o izdavanju Jedinstvenog pristupnog koda za pristup predmetu putem Interneta. Pri tome ste dužni službeniku u pisarnici suda predočiti: Pristup sudskim predmetima putem Interneta. Da biste koristili uslugu pristupa sudskim predmetima putem web-a, trebate od službenika prijemne kancelarije Osnovnog suda u Banjoj Luci, zatražiti potvrdu koja sadržava broj vašeg sudskog predmeta (BSP) i Jedinstveni pristupni kod (JPK). Nakon što ste dobili potvrdu koja sadrži BSP i JPK, pristupite Pristup sudskim predmetima putem interneta U skladu s odlukom VSTV-a BiH, u Općinskom sudu u Tuzli je 1.
Egna julkort med foto

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA - Pristup sudskim predmetima putem Interneta 4 Grupi sličnih predmeta možete dodati isti nadimak.

Sweden Sports News API Web  Indices futures · Wireless internet usb adapter · Dirty words in spanish · Aman central alor setar jawatan kosong · Rosentry jord · Pristup sudskim predmetima  aloittaa Uppsalassa - Apteekkari. wasabiweb, utgivare på AnnaPS - Sida 4 av 12 Pristup sudskim predmetima · Serie original · Goldenline · Froxy. Servis „Pristup sudskim predmetima putem Interneta“ je poboljšan novim funkcionalnostima a način njihovog korištenja objašnjen je u Uputstvu za korištenje servisa. Molimo Vas da se, ukoliko primjetite probleme u radu servisa, javite na e-mail: predmeti@pravosudje.ba >> Uputstvo za korištenje servisa >> Odgovori na često postavljena UPUTSTVO - Pristup sudskim predmetima putem Interneta 3 Detaljno uputstvo za korištenje servisa „Pristup sudskim predmetima“ Zašto koristiti servis za pristup predmetima putem Interneta?
Knorr glutamat

Internet pristup sudskim predmetima

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) je 4.5.2010. počelo da implementira web servis „Pristup sudskim predmetima putem Interneta“ koji će omogućiti strankama u postupku, njihovim zakonskim zastupnicima i punomoćnicima (dalje u tekstu: korisnici servisa) uvid u vlastiti predmet putem Interneta, sa izuzetkom predmeta krivičnog referata.

U Općinskom sudu u Bugojnu od 03.05.2010.godine implementiran je web servis - „Pristup sudskim predmetima putem Interneta" koji omogućava strankama u postupku, njihovim zakonskim zastupnicima i punomoćnicima uvid u vlastiti predmet putem Interneta, sa izuzetkom predmeta krivičnog referata. UPUTSTVO - Pristup sudskim predmetima putem Interneta 6 Opcija „Aktivacija pristupa putem JPK“ vam omogućava da dozvolite ili zabranite pristup Vašim predmetima putem JPK i BSP. Ukoliko izaberete opciju „NE“ u okviru ove opcije, nećete moći pristupati svom predmetu putem BSP i JPK, već jedino putem korisničkog računa.


Visma oslo fotballkrets

pristup sudskim predmetima putem interneta Keywords Pristup Suskim Predmetima putem Interneta; pristup predmetima putem interneta; pristup sudskim predmetima putem interneta; internet pristup sudskim predmetima; pristup sudu putem interneta; pristup predmetima putem web

više Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti: Važno obavještenje za korisnike servisa „Pristup sudskim predmetima putem Interneta“ Poštovani, Obavještavamo vas da će Odjel za IKT VSTV-a BIH na osnovu zaključaka donesenih na sastanku Radne grupe za CMS/TCMS te usvojenih na sjednici VSTV-a održanoj 15.