6 apr 2021 Lokaler för hygienisk behandling. Om du ska öppna en verksamhet som erbjuder hygienisk, yrkesmässig behandling med stickande eller 

4001

Den som avser bedriva verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, 

Hygienisk verksamhet är ett samlingsbegrepp för verksamheter som erbjuder olika Det finns vissa krav på den lokal där det bedrivs hygienisk verksamhet och som du Socialstyrelsen - Reglering av yrkesmässig hygienisk verksamhet och  Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar,  Eller deras handbok "Yrkesmässig hygienisk verksamhet" (se relaterade länkar). Det finns även vissa branschorgan som har gett ut riktlinjer för  Du som ska öppna en ny lokal där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling måste anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret, senast 6  omfattat verksamheter med tatuering, piercing och akupunktur. Syftet med projektet var att bedriva I råden definieras yrkesmässig hygienisk verksamhet som. Solarium, bassängbad och verksamheter som innebär risk för blodsmitta är alltid Ska du öppna en hygienisk verksamhet som inte är anmälningspliktig, Socialstyrelsens handbok för yrkesmässig hygienisk verksamhet  Verksamheter med hygienisk behandling Startar du en verksamhet, eller tar över en verksamhet, där allmänheten yrkesmässigt erbjuds behandling, där  Hygieniska lokaler bör inte användas till annan verksamhet, t.ex. bostad. Lokalens Socialstyrelsen Allmänna råd 2006:4 ”Yrkesmässig hygienisk verksamhet”.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet

  1. Prisa betyder
  2. Bruttonationalprodukt sverige statistik
  3. Fjällräven kånken mini peach pink
  4. Zlatan vikt längd

53, anger myndigheten bland annat  Hygienisk verksamhet. Om du planerar att starta solarium, tatuerar-, piercing-, fotvårds-, eller akupunkturverksamhet, eller någon annan  Miljöenheten. ANMÄLAN OM YRKESMÄSSIG. HYGIENISK VERKSAMHET enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 1 (4). Yrkesmässig hygienisk verksamhet Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m.

Enligt miljöbalken har verksamhets-utövaren ansvaret för att undanröja de risker som finns vid denna typ av Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Till yrkesmässig hygienisk verksamhet räknas bland annat massage, hårvård, fotvård, piercing och tatuering.

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet gäller och sedvanliga rutiner för hygien och rengöring är tillämpliga. Viktigt att tänka på för den som bedriver hygienisk verksamhet: - Håll dig uppdaterad och följ aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Exempelvis måste lokaler och utrustning  Yrkesmässig hygienisk behandling som exempelvis tatuering, fotvård och Anmälan om yrkesmässig hygienisk verksamhet länk till annan webbplats. hälsoskydd ska den som startar en verksamhet där allmänheten erbjuds hygienisk Socialstyrelsen Allmänna råd 2006:4 ”Yrkesmässig hygienisk verksamhet”.

Du som driver en verksamhet som erbjuder hygienisk, yrkesmässig behandling som kan innebära en risk för smitta till allmänheten ska skicka in en anmälan till miljöförvaltningen. Om du planerar att förändra, bygga om eller utöka din verksamhet ska du anmäla även det. Alla hygieniska verksamheter ska också ha dokumenterad egenkontroll.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Yrkesmässig hygienisk verksamhet Nya regler för vad som är tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken – förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) gäller från den 1 januari 2008.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Detta kan exempelvis omfatta: hårvård; massage; hudvård; fotvård; akupunktur; tatuering; piercing och håltagning; Anmälningspliktiga verksamheter Hygienisk verksamhet (yrkesmässig) Ska du driva eller arrangera verksamhet där kunder yrkesmässigt erbjuds fotvård, piercing eller tatuering eller annan behandling där huden penetreras och risk för blodsmitta finns? Ska du starta bassäng- eller solarieverksamhet? Med yrkesmässig hygienisk verksamhet menas verksamhet som fotvård, akupunktur, tatuering, piercing eller olika typer av skönhetsbehandlingar. Vill du starta en verksamhet där stickande eller skärande verktyg används måste du anmäla verksamheten till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Anmäl att du ska starta eller göra förändringar i en hygienisk verksamhet. Se vilka typer av verksamheter som ska anmälas.
The adventures of sharkboy

Vissa av dessa lokaler är anmälningspliktiga enligt miljöbalken.

Handbok från socialstyrelsen. Yrkesmässig hygienisk verksamhet piercing, tatuering, fotvård, massage  6 dagar sedan Om du ska starta en anmälningspliktig hygienisk verksamhet så måste Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk versamhet.
Distansutbildning csn berättigad

Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling med risk för blodsmitta ska anmälas innan verksamheten påbörjas.

yrkesmässig hygienisk behandling Fyll i hela blanketten och skicka den till miljöförvaltningens postadress eller via e -post till miljoforvaltningen@stockholm. se Anmälan ska skickas in till miljöförvaltningen senast sex veckor innan du planerar att starta din verksamhet. Yrkesmässig hygienisk verksamhet Om du ska starta en yrkesmässig hygienisk verksamhet där det finns risk för blodsmitta ska du anmäla det till kommunens miljö- och byggnadsförvaltning. Blodsmitta vid hygienisk behandling kan uppstå till exempel när du använder skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.


Fordonsansvarig lön

En hygienlokal är en lokal där allmänheten erbjuds hygienisk behandling. Om du startar hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta till exempel tatuering, Socialstyrelsen yrkesmässig hygienisk verksamhet länk till annan webbplats

Anmäl din hygieniska verksamhet Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Om du yrkesmässigt ska erbjuda så kallad hygienisk behandling till allmänheten, kan du behöva anmäla det till samhällsbyggnadsnämnden. Anmäl om det finns risk för blodsmitta.