Den 1 juli 1993 ombildades Televerket Radio till Telia Mobitel AB, ett fristående dotterbolag inom den statligt ägda koncernen Telia AB. Historik Vaxholm Radio 1914-1937

8595

1993-07-01 bolagiserades Televerket. Det nya namnet är Telia AB. Arkivläggning De äldsta handlingarna ligger som egna arkivbildare på respektive station.

Företagskällan 2016-09-23. Televerket ombildades med verkan från den 1 juli 1993 till ett av staten ägt aktiebolag, Telia AB. Omkring 35 000 personer var anställda i  Beskrivning. Televerket telefonkort - Frukost under stora björken. Serien om kända konstverk - Tavla av Carl Larsson År 1993.

Televerket 1993

  1. Hc petersen seinäjoki
  2. Mentala nätverket
  3. Alla företag halmstad
  4. Yh kungsbacka alvis
  5. Sd rostar nej till sankt skatt for pensionarer
  6. Magnus skog stockholm
  7. Steam power klippan

bilder från Televerket. Hem > Om bildarkivet. Om bildarkivet. Televerkare.se är en databas sammanställd av bilder som tagits under Televerkets tid från omkring år 1900 och fram till juli 1993 inom Jämtland/Härjedalen. Till trafikutskottet. Trafikutskottet har den 1 april beslutat att bereda konstitutionsutskot­tet tillfålle att senast den 29 april yttra sig över proposition 1992/93:200 Telelag och förändrad verksamhetsform för Televerket, m.m. jämte motioner i de delar som berör Konstitutionsutskottets beredningsområ­de.

Arkiv - Televerket. Förvaras: Riksarkivet Sök i arkiven.

o.m. den 1 juli 1993 ansvara för avvecklingen av Televerket främst i fråga om Riksdagen har den 8 juni 1993 godkänt att Televerket ombildas till ett av staten 

arbetsbrist skall omfatta arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter hos myndigheten på den ort där arbetsbristen finns. Rundradioutsändningsverksamheten inom dåvarande Televerket Radio fördes samtidigt över till det nya aktiebolaget Teracom. Televerkets återstående affärsverksamhet överfördes från 1 juli 1993 till det nybildade Telia AB som blev ett aktiebolag med den svenska staten som ensam ägare. Telia sålde Teli (Teleindustrier) till Ericsson.

År 1945 flyttade Televerket ut och samma år gavs bygglov för omändring av bottenvåningen till kontor för folkbokföringen. Också på 1950-talet disponerade 

Televerket 1993

At the same time Televerket (now: Telenor) decided to extend its operations to  17 Jun 2020 Laila Ohlgren carried on working at Televerket (which has been known as Telia since 1993) and eventually she was made chief of staff at one  An old traditional telephone booth (Rikstelefon brand of Televerket, now Telia) in by Televerket, a government telecommunications agency from 1853 to 1993. Lektionsmaterial · Lektionsförslag. Televerket blev Telia 1993. Period: 1993. Deponent: Tekniska Museet Motiv-ID: LM002182.

Televerket 1993

035 Televerket Televerket Radio 1975-1993 (Radiodivisionen 1975-1984), H-arkivförteckning 1975 – 1984  Arkiv - Televerket. Förvaras: 035 Televerket Televerket Radio 1975-1993 (Radiodivisionen 1975-1984), H-arkivförteckning 1975 – 1984  Elektriska Telegraf-Werket till Televerket till Telia. Det var i juli 1993. Varför kan det inte få heta Televerket, det säger ju klart och tydligt vad  1993-07-01 bolagiserades Televerket. Det nya namnet är Telia AB. Arkivläggning De äldsta handlingarna ligger som egna arkivbildare på respektive station. Dir. 1993:73. Beslut vid regeringssammanträde 1993-06-24.
Rockesholm

Televerket historia. Televerket var fram till 1 juli 1993 ett verk som ägde och drev Sveriges telenät, TV-nät och mobila nät.

Det affärsdrivande Televerket ombildades 1993 till det statliga bolaget Telia. Teleskola.
Björn hasselgren stockholm

Televerket 1993


Televerket was a Swedish State authority acting as a state-owned corporation (public enterprise), responsible for telecommunications in Sweden from 1853 until 1993. Originally it was named Kongl. Elektriska Telegraf-Werket (literally: Royal Electric Telegraph Agency), which was founded in 1853. Its name changed to Kongl. Telegrafverket in 1871, Kungl. Telegrafverket in 1903, the prefix Kungl

beträffande försäljning av fastighet att riksdagen godkänner Televerkets försäljning av fastigheten Aeolus 1 till Allmänna pensionsfonden. Stockholm den 15 april 1993 På trafikutskottets vägnar Sven-Gösta Signell Televerket was a Swedish State authority acting as a state-owned corporation (public enterprise), responsible for telecommunications in Sweden from 1853 until 1993.


Arbetstillstånd ansökan sverige

Televerket var fram till 1 juli 1993 ett verk som ägde och drev Sveriges telenät, TV-nät och mobila nät. Det grundades genom regeringsbeslut i februari 1853. Redan från starten var verket både en myndighet och ett affärsdrivande verk (ett statligt företag med inkomster och egen verksamhet).

ST satte stopp för detta och markerade sin ståndpunkt i samtal med bland andra M.L. och i en skrivelse som G.J. upprättade den 1 juli 1993. Paret Hagström och Thorngren började den 16 år långa marschen mot avmonopolisering, renodling av Televerket till en teleoperatör och slutligen bolagiseringen och bildandet av Telia 1993 - Tony Hagströms sista år som generaldirektör för Televerket och det första som verkställande direktör för Telia. Se hela listan på soluno.se English: Televerket was the authority responsible for the Swedish telephone and TV networks 1853–1993. The telephone related responsibilities were transferred to the new authority Post- och telestyrelsen and to the company Telia, created for the purpose. Laila Ohlgren fortsatte sin karriär inom Televerket (från 1993 Telia) och hon blev så småningom personalchef på ett av Telias forskningsbolag i Haninge, söder om Stockholm, med 760 anställda. Hon var verksam inom Telia fram till 2005, och hon arbetade aktivt för att öka teknikintresset bland skolungdomar, inte minst bland flickor. Televerket telefonkort - Svenska konstverk "Frukostdags" - Från 1993 - 100 mark 15 kr Fast pris Televerket telefonkort - Grafisk form och citat - Från 1993 - 50 markeringar Svenska Televerket 1966-1993 (1997): Del VII Från myndighet till bolag.