Med Googles kostnadsfria tjänst kan du översätta ord, fraser och webbsidor mellan engelska och mer än 100 andra språk direkt.

7302

Engelska Svenska. Engelska DE: Obundet utom för konsulttjänster som rör utländsk skattelagstiftning. I dessa fall: avräkningsmetoden. skatteväsen 

Avräkning görs med 25 000 kr vid taxeringen 2010 och bolaget begär avdrag för samma utländska skatt vid 2011 års taxering. Skatteverket anser att den utländska skatten inte ska kunna undanröjas med mer än 100 procent och att den skattskyldige därmed inte ska medges avräkning för hela den utländska skatten och dessutom medges avdrag för samma skatt. Oftast betalar man 15 procent i utländsk källskatt i samband med utdelningen. Om man får 100 kronor i utdelning betalas alltså 15 kronor tillbaka till källstaten, vilket ger en total inbetalning på 85 kronor på det egna kontot. Det finns dock undantag.

Avräkning utländsk skatt engelska

  1. Dansskolan yogansa stockholm
  2. Hudutslag vuxen bilder
  3. Swedish names
  4. Betala kvarskatt 2021
  5. Liten registreringsskylt bil
  6. Djursport

Avdrag och fiktiv avräkning för utländsk skatt vid fusion och fission inom EES. Beskattning av delägare vid fusion. Fissioner. Anmäla nedsatt utländsk skatt. Avräkning av utländsk skatt är ett sätt att undvika internationell dubbelbeskattning.

Stockholm den 1 september 2005 Pär Nuder Roland Gustafsson (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll I lagrådsremissen föreslås vissa förändringar av reglerna för avräkning av utländsk skatt. Underskottsavdrag nämns där endast i exempel som primärt behandlar frågan om förhållandet mellan avräkning och avdrag för utländsk skatt.

av M Almgren — form av uppskjuten beskattning kallas på engelska för ”tax deferral”.5 När vinstmedlen 22 § IL, i 1 § Lagen om avräkning av utländsk skatt samt i 4 §.

2020:1165. Publicerad.

Avdrag och fiktiv avräkning för utländsk skatt vid fusion och fission inom EES

Avräkning utländsk skatt engelska

Statlig och kommunal inkomstskatt samt avkastningsskatt på pensionsmedel är de skatter som man kan avräkna utländsk skatt mot. Det innebär att med utländsk skatt avses i 2 kap. 3–6 §§, 9 § andra stycket samt 15 och 18–20 §§ AvrL även motsvarande preliminära utländska skatt. Eftersom avräkning av utländsk skatt sker först när skatten är slutlig berörs inte samtliga paragrafer i avräkningslagen av detta tredje stycke. 15 § Utländsk skatt, för vilken avräkning enligt 8 och 9 §§ högst får ske, ska minskas med den sänkning av statlig och kommunal inkomstskatt som den skattskyldige, vid det aktuella årets beslut om slutlig skatt eller annat års beslut om slutlig skatt, har fått genom att den utländska skatten dragits av. När det gäller utländsk källskatt så kan du som innehavare av en depå aldrig drabbas av högre kapitalskatt på en utländsk utdelningsinkomst än den svenska kapitalskatten på 30 procent.

Avräkning utländsk skatt engelska

Om du vill lämna informationen på blankett och har en utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige lämnar du in SINK-ansökan till utlandsenheten i Malmö eller Stockholm. När du fått beslutet om SINK får du själv betala in skatten till Skatteverket. engelska skatten beräknades till 5,92 procent för taxeringsåret 2001 och till 0 procent för taxeringsåret 2002. Detta kan jämföras med den svenska avkastningsskatten som under samma taxeringsår var 1,32 resp. 1,44 procent.
Klusiler tonlösa

Avräkningsbar utländsk skatt på utdelningar begränsas därför i de flesta fall till 15 procent av utdelningen. Undantag görs dock för utdelningar från bolag i Storbritannien och Österrike där begränsningen görs till 10 procent av utdelningen då aktuella skatteavtal endast ger källstaten rätt att ta ut 10 procent i skatt. Om du får sådan avräkning blir det totala skatteuttaget 30 procent av utdelningen. Tänk på att ange att du vill ha just avräkning för den utländska skatten.

Rubrik: Lag (2000:1349) om ändring i lagen (1999:1255) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt Omfattning: ändr. 1, 2 §§ i 1999 Svenska Skatteverket medger avräkning för utländsk källskatt med maximalt 15 procent och adderar därför 15 procent svensk skatt på utdelningen i din deklaration, oavsett hur stor utländsk källskatt du har fått betala. Avräkning görs med 25 000 kr vid taxeringen 2010 och bolaget begär avdrag för samma utländska skatt vid 2011 års taxering. Skatteverket anser att den utländska skatten inte ska kunna undanröjas med mer än 100 procent och att den skattskyldige därmed inte ska medges avräkning för hela den utländska skatten och dessutom medges avdrag för samma skatt.
Vad tar mäklare i arvode

Avräkning utländsk skatt engelska
Skatt. Här läser du mer om hur du betalar skatt i Danmark och vilka avdrag du kan ha rätt till. Beräkna ditt skatteavdrag med vår skatteberäknare.

överskjutande belopp enligt 17–20 Utländsk skatt, för vilken avräkning enligt 8 och 9 §§ högst får ske, ska minskas med den sänkning av statlig och kommunal inkomstskatt som den skattskyldige, vid det aktuella årets beslut om slutlig skatt eller annat års beslut om slutlig skatt, har fått genom att den utländska skatten dragits av. Om t.ex. skatten i utlandet uppgår till 10 000 svenska kronor och den svenska skatten på den utländska inkomsten uppgår till 8 000 svenska kronor får du avräkning med 8 000 kronor. Vissa utländska inkomster som tas med i deklarationen kan påverka din avräkning, öka avräkningsutrymmet, även om de inte har beskattats i utlandet.


Svenska fotbollsfirmor

avräkning (även: avdrag, slutsats, slutledning, deduktion) volume_up. deduction {substantiv} avräkning (även: utdelning, utbyte, upplösning, avgörande, betalning, förtjänst, höjdpunkt, slutresultat, utbetalning, vedergällning) volume_up. payoff {substantiv}

För att Bestämmelserna om utländska skatter och avräkning av dem finns i 16 kap.